Vad innebär lokalvård?

Dela upp lokalvård till två ord, vård av lokal, och du förstår vad det handlar om. Men hur ska egentligen lokaler vårdas? Det är en ytterst relevant fråga då du ska beställa lokalvård av en städfirma. Det kan ju faktiskt vara så att din tanke om vad som ska göras ligger långt från det som till sist kommer att göras.

Det bästa är att diskutera vad som kommer att göras med den städfirma som ska sköta lokalvården. Men här är några grundläggande moment som städningen ändå måste innebära:

Lokalvård av hela lokalen

Så uppenbart men ändå inte. Det händer ibland att städfirmor kommer till en arbetsplats som har en layout som inte är så tydligt. Det kan finnas rum och platser som ligger lite vid sidan om och därmed är lätta att missa.

För att säkra lokalvård som är genomgående är det viktigt att börja med att gå igenom vad som ska städas. När städaren som kommer att göra jobbet kommer till lokalerna första gången kan en vägledning vara på sin plats. Då kan saker som förråd och mindre använda trappor ses över. Och det går att komma överens om hur ofta dessa ska ses över och städas.

Hygienen är otroligt viktigt

Lokalvård måste ge ett hygieniskt stöd. Köksutrymmen och toaletter ska städas på ett grundligt sätt. På arbetsplatsen bör lokalvården också innebära att tvål och papper fylls på vid städningen. Det rör sig om en genomgripande service som ser till att gemensamma platser fungerar som de ska och samtidigt förblir rena.

Från golv till tak

Lokalvården bör innefatta allt från golv till tak. Men det är givetvis inte så att man putsar fönster eller dammar av lampskärmar varje dag. Det viktigaste är att städfirman jobbar med en plan där man regelbundet går igenom alla ytor och ser till att de förblir fräscha och hälsosamma.